Hem
Verksamhet
Projekt Levande Historia
För skolor & fritids
Kurser & studiecirklar
Special- & examensarbete
Evenemang
Natur
Kultur
Press & galleri
Länkar/ladda ner
Styrelse
Medlemskap
Kontakt
Kalendarium
Logga in
Horsahallensgille samarbetar med:
Sajten är under uppbyggnad.
Senast uppdaterad:
10-03-08

Special- & Examensarbete
Området som innefattas i Horsahallens Gille är säreget. Skön natur präglat av branta berg och klara sjöar, fridlysta växter och ett rikt djurliv. Detta i kombination med det projekt som nu startar öppnar möjligheter för skolor och universitet att komma ut och utföra egna mätningar och försök.

Området runt Horsasjön är rikt dokumenterat, inte minst av länsstyrelsen, då denna klassas som ett Natura 2000-område, vilket innebär att det anses vara extra väl värt att bevara ur natursynpunkt. Horsasjön är en källsjö med vatten så rent och klart att den har ett osedvanligt stort siktdjup.

Förslag till examensarbete:
Geologi/arkeologi – med hjälp av borrprov av strandnära sjösediment utröna under hur lång tid området influerats av mänsklig verksamhet. I området finns geografiska namn och benämningar som skulle kunna tyda på  bebyggelse redan före kristen tid. Går denna teori att belägga?

Ekologi - hur förändras biotopen när det gamla odlingslandskapet tas fram och den planterade granskogen avverkas? Vilka arter flyttar in respektive försvinner? Hur gynnas fågellivet? Förekommer gör bl a fiskgjuse och lommen.

Arkeologi - Finns det hällristningar i området? Horsahallen är benämningen på 2 stora hällrsitningar i sydsverige. En ligger utanför Jämjö, den andre utanför Simrishamn. Har vi en i Långgöl också?

Arkeologi -Har det legat en fornborg på Bockanabben, klippudden som sträcker sig ut i källsjön? På Gåsanabben norr om Holmsjö finns ett litet, medeltida gränsfäste på en liknande utstickande udde. Kan samma lämningar finnas på Bockanabben i Horsasjön?

Har du frågor eller vill du komma ut och titta?
Kontakta Lina Möllerström, tel 0735 - 27 31 26


Tillbaka


Projekt Levande Historia
ägs av Horsahallens Gille
och drivs med stöd av
Leader+ Blekinge.

Offentliga medfinansiärer var:

AF Ronneby

Skogsstyrelsen

Södra Götaland

Ronneby kommun

Fotevikens Museum

Studieförbundet

Vuxenskolan

Ronneby
Resurscentrum

Kallingeskolan,
Kallinge

Wämöskolan,
KarlskronaTill alla dem som bidrog till att möjliggöra projektet.


Föreningen Horsahallens Gille
Horsahallens Gille grundades på Fotevikens Museum i Höllviken den 22 oktober 2005.
Det är en politiskt och religiöst obunden ideell förening, för samverkan mellan markägaren och representanter inom områdena kultur, näringsliv, utbildning och förmedling.Dess ändamål skall vara att levandegöra, väcka och bygga upp intresse för historia, folklore, hantverk, natur och kulturlandskap
Samarbetspartners
Horsahallens Gille äger Projekt Levande Historia som drivs med stöd av Leader+ Blekinge. Föreningen samarbetar bl.a. med Fotevikens Museum, Höllviken, Kulturpedagogiskt Centrum, Ronneby, Studieför-bundet Vuxenskolan, Ronneby Lajvsällskap och med lokala företag.

HORSAHALLENS GILLE
Postadress: c/o Möllerström, Kroksjömåla 17,
370 17 Eringsboda, Telefon: 0735-273 126
e-post: info@horsahallensgille.se
Org. nr: 802429-3386 • Bankgiro: 5655-2029
Projekt Levande Historia
Projektledare: Lina Möllerström
Telefon: 0735-273 126
e-post: lina@horsahallensgille.se
www.horsahallensgille.se
Tekniskt ansvarig: Lina Möllerström
Webbdesign: SC Media
© Horsahallens Gille eller upphovsman